Πού και πώς ψηφίζουν οι φαντάροι και οι ένστολοι

Εκλογές 2019 - σφραγίδα- ψηφοφόρος - ψηφοδέλτιο
Πηγή: Eurokinissi

Με βάση την εκλογική νομοθεσία (άρθρο 27 ΠΔ 26/2012) οι φαντάροι και ένστολοι ψηφίζουν ως εξής:


1η κατηγορία: Αν ο εκλογέας υπηρετεί στην διοικητική περιφέρεια, εντός της οποίας βρίσκεται και ο δήμος, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένος.

Πχ κάποιος υπηρετεί σε μονάδα στην Ξάνθη και είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους δήμου της Ξάνθης.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν κανονικά στον δήμο της βασικής εγγραφής τους. ΔΕΝ εντάσσονται σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της μονάδας τους.

Σημειώνεται, πως για όσους υπηρετούν στην Αθήνα και τον Πειραιά, ως περιφέρεια θεωρείται η περιφέρεια της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, μαζί με τους δήμους Αχαρνών, Σαλαμίνας και Ελευσίνας και για όσους υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη, η περιφέρεια του πρώην δήμου Θεσσαλονίκης.


2η κατηγορία: Αν ο εκλογέας υπηρετεί σε άλλη διοικητική περιφέρεια, από αυτήν του δήμου, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένος.

Πχ κάποιος υπηρετεί σε μονάδα στην Ξάνθη και είναι γραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους δήμου της Κοζάνης.

Σε αυτή την περίπτωση, οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν

α) είτε στο δήμο, του τόπου όπου υπηρετούν, με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

β) είτε στο δήμο που είναι γραμμένοι, εφόσον το ζητήσουν και τους χορηγηθεί σχετική άδεια.

Αναλυτικά για αυτή τη 2η κατηγορία

α) Στην πρώτη περίπτωση: Ψηφοφορία με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, στον δήμο όπου υπηρετεί ο εκλογέας.

Κάθε υπηρεσιακή μονάδα είναι υποχρεωμένη να καταρτίσει κατάσταση με αύξοντα αριθμό των εκλογέων, που υπηρετούν σ’ αυτή και είναι γραμμένοι σε δήμο άλλης διοικητικής περιφέρειας από αυτήν της μονάδας.

Γι’ αυτό, όσοι έχουν τοποθετηθεί (για χρονικό διάστημα αόριστο ή μεγαλύτερο του ενός μήνα) σε άλλη διοικητική περιφέρεια από αυτήν του δήμου βασικής εγγραφής τους, θα πρέπει να δηλώσουν σε ποιον δήμο είναι εγγεγραμμένοι. Με βάση αυτό το στοιχείο η υπηρεσία ή η μονάδα στην οποία κάποιος υπηρετεί, τον γράφει στην παραπάνω κατάσταση. Κάθε υπηρεσία ή μονάδα διαγράφει από την κατάσταση κάθε πρόσωπο από τα παραπάνω, που μετακινείται σ’ άλλο τόπο.

Οι παραπάνω καταστάσεις συντάσσονται με ευθύνη των διοικητών ή των προϊσταμένων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας. Κάθε τέτοια κατάσταση μετατρέπεται σε ειδικό εκλογικό κατάλογο, για να ψηφίσουν οι εκλογείς στον τόπο που υπηρετούν.

  • Μόλις αρχίσει η προεκλογική περίοδος (δηλαδή την Κυριακή 23/4/2023, εφόσον οι εκλογές θα προκηρυχθούν το Σάββατο 22/4/2023), η ενημέρωση των καταστάσεων διακόπτεται. Γι’ αυτό, όσοι επιθυμούν να ψηφίσουν στο δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, χρειάζεται να το δηλώσουν στην υπηρεσία τους εγγράφως ΑΜΕΣΩΣ μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές, σύμφωνα με τα παρακάτω.

β) Δεύτερη περίπτωση: Ψηφοφορία στον δήμο, όπου είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας.

Όσοι θέλουν να διαγραφούν από τις παραπάνω καταστάσεις – ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον δήμο στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι, πρέπει να δηλώσουν στην υπηρεσία τους εγγράφως και αμέσως μετά την προκήρυξη των εκλογών αυτή την πρόθεσή τους (δηλαδή ότι θέλουν να ψηφίσουν στον δήμο βασικής εγγραφής τους).

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωσή τους είναι οι προϊστάμενοί τους, ύστερα από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, να τους χορηγήσουν ειδική άδεια απουσίας για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο. Ο χρόνος αυτός ΔΕΝ συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής τους άδειας. Αν η δήλωσή τους δεν εγκριθεί, θα ψηφίσουν με βάση την ειδική κατάσταση που αναφέρεται παραπάνω.


Τρόπος Ψηφοφορίας

Σε κάθε περίπτωση, όπου δηλαδή και αν τελικά ψηφίσουν, οι φαντάροι και ένστολοι ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

Ειδικά για να ψηφίσουν στο δήμο, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι γραμμένοι οφείλουν απαραίτητα να προσκομίσουν βεβαίωση από την υπηρεσία τους ότι δεν έχουν γραφτεί σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Ειδική περίπτωση αποτελούν τα μετακινούμενα τμήματα, που ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα του Δήμου όπου εκτελούν υπηρεσία, με ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται από τον διοικητή της μονάδας, ο οποίος βεβαιώνει υπεύθυνα πάνω σε αυτές ότι αυτοί που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις είναι γραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες: 210.2592924, -567, -529

Δείτε ακόμα...