Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων 1300 Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης

Πυροσβεστική - Πυροσβεστικό Σώμα

Σήμερα αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη χιλίων τριακοσίων (1300) ιδιωτών ως Πυροσβεστών Εποχικής Απασχόλησης. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση έχει δοθεί σχετικό υπόδειγμα.

Προσωρινοί Πίνακες Υποψηφίων Ελλάδος

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΑΧΑΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΕΒΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Π.Υ. Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δείτε ακόμα...