Πυροσβεστική: Σε αποσύνθεση το Σώμα

Πυροσβεστικό Όχημα

Καταγγελία έκανε πολίτης στο site bloko.gr για να αναφέρει την πλήρη αποσύνθεση στις βάρδιες του Πυροσβεστικού Σώματος όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος (ΚΕΥΠΣ) και με το οργανόγραμμα του κάθε σταθμού, οι πυροσβέστες αντί να βρίσκονται και να επανδρώνουν τις βάρδιες των εκάστοτε σταθμών, θωρακίζοντάς τους, αναγκάζονται και εργάζονται σε θέσεις γραφείων και σε θέσεις όπως τα τηλεφωνικά κέντρα (ΠΕΚΕ), καθηλώνοντας στις θέσεις αυτές πολλούς οδηγούς. Αυτές οι συμπεριφορές έρχονται σε αντίθεση με τον κανονισμό του σώματος και αφήνουν γυμνή την Υπηρεσία εν όψη αντιπυρικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: bloko.gr

Δείτε ακόμα...