Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιμένα Καβάλας: “Γεφύρι της Άρτας” – Επιστολή πλοηγού του Πυροσβεστικού Σώματος

Πλωτό του Πυροσβεστικού Σώματος - κατάσβεση Θ/Γ στον όρμο του Φαλήρου - 7/1/2018
Φώτο Αρχείου / Πλωτό του Πυροσβεστικού Σώματος – κατάσβεση Θ/Γ στον όρμο του Φαλήρου – 7/1/2018 / Πηγή: Eurokinissi

Στις 13 Απρίλη συμπληρωθήκαν 8 χρόνια απουσίας του Πυροσβεστικού πλοιαρίου από την Π. Υ Λιμένα Καβάλας. Από τότε μέχρι σήμερα αυτό που έχει αλλάξει είναι η παραχώρηση κτηρίου από τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας στην Π. Υ Λιμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ζήτησε το Αρχηγείο χωρίς όμως να εγκατασταθεί εκεί η Υπηρεσία αλλά ούτε να επανδρωθεί με το ανάλογο προσωπικό και πλοιάριο ώστε να επαναλειτουργήσει σε κανονικούς ρυθμούς.

Υπάλληλοι ειδικών υπηρεσιών πλοηγοί κυβερνήτες και μηχανικοί που έχουν ως τόπο κατοικίας την Καβάλα είναι μετατεθειμένοι μακριά από τον τόπο κατοικίας τους 7 χρόνια. Από το 2006 έχουν να προσληφθούν αξιωματικοί πλοηγοί και αφού υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε όλους τους Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και πολλοί λειτουργούν με επιφυλακές. Δεν γίνεται ούτε εσωτερική μετάταξη με κάποιους ναυτοπυροσβέστες που έχουν τα ανάλογα προσόντα.

Ενώ υπάρχει το Πυροσβεστικό πλοιάριο Πετράκης στη Θεσσαλονίκη και αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι θα κάλυπτε το λιμάνι της Καβάλας, παραμένει εκεί γιατί εξυπηρετεί καλύτερα την Υπηρεσία διότι είναι μικρότερο από το δεύτερο Πυροσβεστικό πλοιάριο Λεμονίδης και απαιτεί λιγότερο προσωπικό για την κίνηση του.

Λιμάνι Καβάλας - Αποβίβαση μεταναστών
Πηγή: EUROKINISSI

Επίσης έχει συνδεθεί η πρόσληψη προσωπικού με την επαναλειτουργία της Π. Υ Λιμένα Καβάλας κάτι το οποίο δεν εξασφαλίζεται γιατί όλοι οι Λιμενικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί που λειτουργούν έχουν ελλείψεις αξιωματικών και βοηθών πλοηγών κυβερνητών και μηχανικών.

Ο Οργανισμός Λιμένα Καβάλας φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρεται για την παρουσία πυροσβεστικού πλοιαρίου γιατί δεν κάνει κάποια ενέργεια πίεσης προς το Αρχηγείο εκτός από την παραχώρηση κτηρίου.

Άρα με αυτά τα δεδομένα οδηγούμαστε ή στην σιωπηλή κατάργηση της Π.Υ Λιμένα Καβάλας και στη συνέχεια με τον χρόνο και άλλου Λιμενικού Πυροσβεστικού Σταθμού ή περιμένοντας την ιδιωτικοποίηση των λιμένων να αναλάβει ο ιδιώτης επενδυτής τα έξοδα του προσωπικού και πλοιαρίου με αντάλλαγμα την εμπορευματοποίηση όλης της λιμενικής ζώνης και μόνο τότε να αφιχθεί το πλοιάριο λιμάνι της Καβάλας. 

Έως τότε η ευρύτερη θαλάσσια περιοχή γύρω από το λιμάνι της Καβάλας παραμένει αθωράκιστη όσον αφορά την πυρασφάλεια των πλοίων που κινούνται σε αυτή, καθώς και του εργοστασίου των λιπασμάτων και την εξέδρα του Πρίνου με την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Πλωτό του Πυροσβεστικού Σώματος - κατάσβεση Θ/Γ στον όρμο του Φαλήρου - 7/1/2018
Φώτο Αρχείου / Πλωτό του Πυροσβεστικού Σώματος – κατάσβεση Θ/Γ στον όρμο του Φαλήρου – 7/1/2018 / Πηγή: Eurokinissi

Το καινούργιο πυροσβεστικό πλοιάριο που πρόκειται να ναυπηγηθεί με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές μεταφορών περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη μέσω ΕΣΠΑ από ότι όλα δείχνουν ο διαγωνισμός προσφορών δεν προχωρά και προκρίνονται άλλες λύσεις. Διαγωνισμός που αποτέλεσε μεγάλης σημασίας προπαγάνδα για τις τελευταίες κυβερνήσεις και τους τοπικούς βουλευτές.  

Επιδίωξη όλων των πλοηγών θα πρέπει να είναι οι προσλήψεις προσωπικού τόσο για την καλύτερη συντήρηση των πυροσβεστικών πλοιαρίων  όσο και η τήρηση του κανονικού ωραρίου για το ευοίωνο μέλλον των Λιμενικών Πυροσβεστικών Σταθμών.

Ένας πλοηγός του Πυροσβεστικού Σώματος

Δείτε ακόμα...