ΣΑΣΜΥ: Πλήρης κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) στα Τρίκαλα, η τελετή ορκωμοσίας των πρωτοετών σπουδαστών της Τάξης 2024 «Σχης (ΠΖ) Βασίλειος Παπαλάμπρος». Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
Φώτο Αρχείου / Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών / Πηγή: ΕUROKINISSI

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ) με επιστολή του προς τους Υπουργούς Άμυνας, Εργασίας και Οικονομικών ζητά την πλήρη κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, τον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, την τροποποίηση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και την κατανομή των μερισμάτων. Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή του ΣΑΣΜΥ:

Πλήρης κατάργηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης – Εξ ορθολογισμός ασφαλιστικής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, Τροποποίηση Σύνθεσης ΔΣ ΜΤΣ, Κατανομή μερισμάτων.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ δεν σας κρύβουμε ότι μετά τις ανακοινώσεις του κ. πρωθυπουργού στην ΔΕΘ που αφορούσαν την κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης υπήρχε σε όλους μας η αισιοδοξία ότι επιτέλους μετά την έξοδο από την οικονομική εποπτεία θα επανέλθει σιγά σιγά η κανονικότητα.

Την συγκεκριμένη περίοδο όπου ο πληθωρισμός σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ έχει φτάσει στο 11,2 % με καθημερινή αύξηση τόσο στις τιμές βασικών ειδών διατροφής όσο και σε αυτές των καυσίμων με ταυτόχρονη εκτόξευση του κόστους στέγασης, η κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ήχησε ως μια ευχάριστη νότα.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΣΜΥ)

Με την ψήφιση του ν. 4972/2022 ΦΕΚ 181/Α/23-9-2022 διαπιστώσαμε ότι καταργήθηκε μόνο η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν. 4172/2013.

Διαβάζοντας το νομοσχέδιο με τίτλο «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε διαβούλευση από το Υπουργείο Εργασίας διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 12 δεν υπάρχει πρόβλεψη για κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης του άρθρου Αρ.38 (Παρ 2α) Ν.3986/11, Αρ.38 (Παρ2β) Ν3986/11.

Έτσι την αρχική μας αισιοδοξία την αντικατέστησε άμεσα η απογοήτευση. Η απογοήτευση μας έγινε εντονότερη όταν διαπιστώσαμε ότι στο άρθρο 19 του προαναφερθέντος νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση δεν υπάρχει πρόβλεψη για την επίλυση προβλημάτων που σας θέσαμε με το Υπ ́ αριθμ. πρωτ. 09/27.09.2022 έγγραφο ΣΑΣΜΥ όπου θέταμε στην διάθεση σας αιτιολογημένες τροποποιήσεις που θα διευθετούσαν τα προβλήματα τόσο προς όφελος των μελών μας όσο και προς αυτό της υπηρεσίας.

Κύριε υπουργέ μετά την δική σας προτροπή όπως την διατυπώσατε επί του κειμένου της διαβούλευσης όπου καλείται τους κοινωνικούς εταίρους, τους ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία, καταθέτοντας τις προτάσεις τους, σας δημοσιοποιούμε εκ νέου τις προτάσεις μας επί των άρθρων 12,19 τις οποίες θα διατυπώσουμε και γνωστοποιήσουμε και διαμέσου της
διαβούλευσης.

Ειδικότερα επί του άρθρου 12 προτείνουμε προς υλοποίηση της ανακοίνωσης του κ. πρωθυπουργού στην ΔΕΘ όπως αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία για την οριστική κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης Αρ.38 (Παρ 2α) Ν.3986/11 η οποία καθιερώθηκε για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή ορίσθηκε σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων το 2011 καθώς τότε η ανεργία είχε εκτιναχθεί φτάνοντας ακόμη και στο 27,5% ενώ σήμερα έχει μειωθεί σύμφωνα με στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και κινείται στο 12,2 %.

Επιπλέον θα θέλαμε να αποδεχθούμε την παράταση παρακράτησης της Ειδικής Εισφοράς αλληλεγγύης Αρ.38 (Παρ 2β) Ν.3986/11 η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του προσωπικού και αποδίδεται υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Ενόπλων Δυνάμεων εφόσον μελλοντικά μέρος των χρημάτων θα επέστρεφε σε εμάς ενισχύοντας την τιμή του μεριδίου που αποδίδεται στους δικαιούχους.

Δεν γίνεται όμως εν τέλη αυτό να γίνει αποδεκτό από εμάς και αιτούμαστε την κατάργηση αυτής της εισφοράς διότι διαβάζοντας άρθρα του επικείμενου νομοσχεδίου που πρόκειται να φέρει σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΘΑ (τα οποία αναρτήθηκαν σε διάφορες ιστοσελίδες χωρίς μέχρι τώρα να διαψευστούν) διακρίναμε ότι τα μερίδια που πρόκειται να λαμβάνουμε ως δικαιούχοι της κατηγορίας β ́ της μισθολογικής κατάταξης όπως ορίσθηκαν με τον ν.4472/2017 είναι κατώτερα των προσδοκιών μας.

Ως απόφοιτοι ΑΣΣΥ (ΣΜΥ) και ενώ αποτελούμε μια μεγάλη μερίδα μερισματούχων που συνεισφέρει αρκετά στα έσοδα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού η ποσοστιαία πρόβλεψη αύξησης των λαμβανομένων μεριδίων λόγω μεταβολής των μισθολογικών κλιμακίων με την πάροδο των ετών διαβλέπουμε ότι δεν κρίνεται ικανοποιητική και δεν λαμβάνει κατά εμάς πλήρως την αρχή της αναλογικότητας και του δικαίου.

Διερωτόμαστε μάλιστα εάν υπάρχει κάποια αναλογιστική μελέτη και αιτούμαστε την γνωστοποίηση της σε εμάς. Το ερώτημα αυτό προέκυψε σε εμάς καθώς σε άλλο άρθρο του επικείμενου νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ διαπιστώσαμε ότι θα χορηγηθούν επιπρόσθετα μερίδια σε ορισμένους μερισματούχους.

Επειδή οι απόφοιτοι ΣΜΥ όπως προαναφέραμε αποτελούμε μια μεγάλη μερίδα μερισματούχων θα παρακαλούσαμε όπως τροποποιήσετε την νομοθετική σας πρόταση με πρόβλεψη για συμμετοχή δύο μελών του ΔΣ του ΣΑΣΜΥ στο ΔΣ του ΜΤΣ (ενός εν ενεργεία & ενός εν αποστρατεία στελέχους).

Τέλος επί του άρθρου 19 του νομοσχέδιου που βρίσκεται σε διαβούλευση παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε τις προτάσεις μας όπως αυτές αποτυπώθηκαν και αιτιολογήθηκαν επί (η) ομοίου εγγράφου που σας αποστείλαμε και προβείτε σε :

  • α. Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10, ως εξής: «Ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα ο ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  • β. Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4609/2019, ως εξής: «Για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 (Α ́ 120) και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των μονάδων και υπηρεσιών της παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007 (Α ́ 210), προσμετράτε αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των ΕΔ έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Τα ανωτέρω έτη λειτουργούν ανεξάρτητα και πέραν του λογιζόμενου ως διπλάσιου χρόνου της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας που διανύθηκε στις Μονάδες Εκστρατείας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα o ανωτέρω χρόνος αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με την καταβολή εισφορών για υπηρεσίες που παρασχεθήκαν έως 31.12.2017 από τους ενδιαφερόμενους με βάση τα ποσοστά εισφορών κλάδου σύνταξης και τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν όταν πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη κάθε φορά υπηρεσία.»
  • γ. Σε περίπτωση που η ως άνω προτεινόμενη τροποποίηση (εδάφιο β) αναφορικά με το άρθρο 11 του Ν.4609/19 δεν κριθεί σκόπιμο ως διάταξη να καταστεί νόμος του Κράτους, τότε ως εναλλακτική επιλογή, προτείνεται να εξετασθεί η επέκταση των τριών (3) πρόσθετων ετών της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του 3865/10 σε όλο το προσωπικό των ΕΔ και όχι μόνο σε αυτά που κατατάχθηκαν έως την 31.12.95, με ρητό καθορισμό του ύψους της εισφοράς αναγνώρισης στο επίπεδο του 6,67%, όπως μνημονεύεται παραπάνω.

Κύριε Υπουργέ: Ευελπιστούμε να βρούμε στο πρόσωπο σας την κατανόηση των ζητημάτων που προαναφέρθηκαν αναμένοντας ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους σας με βελτίωση τόσο του κατατεθέντος νομοθετικού πλαισίου του Υπουργείου Εργασίας που βρίσκεται στην διαβούλευση όσο και του επικείμενου προς κατάθεση νομοσχεδίου από το ΥΠΕΘΑ.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για περεταίρω εξειδίκευση των θέσεων μας εφόσον το κρίνεται σκόπιμο.

Δείτε ακόμα...