ΣΝΔ: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
Φώτο Αρχείου / Σχολή Ναυτικών Δοκίμων σε τελετή ορκωμοσίας / Πηγή: Eurokinissi

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανακοινώθηκε η έγκριση της οργάνωσης και λειτουργίας «Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τίτλος του προγράμματος είναι Διοίκηση στην Επιστήμη και Τεχνολογία». Πρόκειται για συνεργασία της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και του Πανεπηστημίου Πειραιά.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το ΠΔ 43/2020 (ΦΕΚ Α΄95) από Τρίτη 12 Μαΐου 2020, εγκρίθηκε η οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» από το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της ΣΝΔ.

Στο ανωτέρω πρόγραμμα, το οποίο έχει διάρκεια τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύνανται να φοιτήσουν ύστερα από επιλογή, απόφοιτοι των Α.Σ.Ε.Ι του ν. 3187/2003 και αντίστοιχων και ισοδύναμων Στρατιωτικών Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Σχολών Οικονομικής, Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πηγή: ΓΕΝ

Δείτε ακόμα...