Τελικά ποιος παραβιάζει το δικαίωμα των λιμενικών στην ειδική άδεια;

Γυναίκα Λιμενικός

Στη Φωνή του λιμενικού Σώματος δημοσιεύτηκε καταγγελίας λιμενικού μητέρας που διαμαρτύρεται γιατί δεν της δίνουν την άδεια ειδικού σκοπού. Πρόκειται για την άδεια που δικαιούνται γονείς με τέκνα κάτω των 13 ετών, που εργάζονται είτε στο δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ισχύει για όση περίοδο παραμένουν κλειστά τα σχολεία, λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Είναι 4ήμερη άδεια που καταγράφεται ως άδεια ειδικού σκοπού 3μέρες + 1 μέρα Κανονικής Άδειας. Κάθε 4 ημέρες ξανακάνει ο εργαζόμενος αίτηση αν θέλει στην υπηρεσία του. Εκείνη είναι υποχρεωμένη να τη δώσει.

Η λιμενικός είναι μητέρα που υπηρετεί σε νησί. Αναφέρει μάλιστα ότι εκείνη και οι συνάδελφοί της δέχονται επιπλήξεις από τους Διοικητές τους όταν αναφέρεται το ζήτημα των άδειων ειδικού σκοπού. Χρησιμοποιούν την προφορική δικαιολογία ότι η άδεια ειδικού σκοπού δεν ισχύει για το Λιμενικό Σώμα.

Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος

Η ΠΕΑΛΣ λέει… με αφορμή την παράταση και την νέα φάση των μέτρων για την πανδημία

Σε ανάρτηση στη σελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΠΕΑΠΛ) γίνεται η παρακάτω ενημέρωση:

Στις 12 Μάη εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εγκύκλιος, σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο της οποίας παρατείνεται η ισχύς του έκτακτου και προσωρινού μέτρου της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού.

Ειδικότερα, με βάση την από 10-05-2020 δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄-1778) Κοινή Υπουργική Απόφαση (επισυνάπτεται), η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11/3 2020 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, συναρτάται με την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των μονάδων /δομών παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης, όπου είναι εγγεγραμμένα ή φοιτούν τα τέκνα και χορηγείται υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για όλο το διάστημα που διαρκεί η εν λόγω αναστολή, χωρίς να προβλέπεται άλλος χρονικός περιορισμός ή να χρειάζεται να εκδοθεί νέα προς τούτο ρύθμιση.


Ήταν από την πρώτη στιγμή της θεσμοθέτησης της Άδειας Ειδικού Σκοπού σαφές ότι δεν εξαιρείται το προσωπικό του λιμενικού σώματος από το δικαίωμα χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού. Παρόλα αυτά είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις ακολουθείται η ίδια αντιμετώπιση για όσους τη ζητάνε.

Το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει ευθύνη για την παραβίαση του δικαιώματος των λιμενικών γονέων στη χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Να σταματήσει το Αρχηγείο να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι παλιά πρακτική που εφαρμόζεται και στις κανονικές άδειες και στη παραβίαση του ωραρίου όταν δεν βγαίνουν οι υπηρεσίες.

Με πληροφορίες από ΠΕΑΛΣ και Φωνή Λ.Σ

Δείτε ακόμα...