Βουλή: Ερώτηση για τη βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών, προερχομένων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Δυνάμεις Καταδρομών - Ειδικές Δυνάμεις - Αξιωματικός - ΚΕΕΔ
Δυνάμεις Καταδρομών / Πηγή: Eurokinissi

Ερώτηση προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, με θέμα τη «Βαθμολογική εξέλιξη Αξιωματικών, προερχομένων από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.)» κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης. Όπως αναφέρουν με τις υπάρχουσες ρυθμίσεις έχει δημιουργηθεί μεγάλη απόκλιση τουλάχιστον 4 ετών στην βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των καταταγέντων του 1990 και του 1991. Η παραπάνω απόκλιση οριστικοποιήθηκε με πρόσφατες διατάξεις και η διαφορά εκτοξεύθηκε πλέον στα 6 χρόνια.

Ακολουθεί ολόκληρη η Ερώτηση:

   Με έγγραφά τους η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.) καθώς και η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά την αδιαφορία της κυβέρνησης σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων, που έχουν δημιουργηθεί στην βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών, που προέρχονται από τις Α.Σ.Σ.Υ. καθώς και τους μονιμοποιηθέντες/είσες εθελοντές/τριες.

Πιο συγκεκριμένα το έτος 2017 με το άρθρο 37 του Ν.4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165, με θέμα: «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις») οι καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το 1990 εντάχτηκαν στις διατάξεις του Ν.2439/1996, με αποτέλεσμα την αναδρομική προαγωγή τους στον βαθμό του Λοχαγού (και αντίστοιχων) από τον Ιούλιο του 2016, χωρίς την πρόβλεψη ανάλογης ρύθμισης για τους καταταγέντες στις ΑΣΣΥ το έτος 1991. Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργήθηκε μεγάλη απόκλιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην μεταξύ τους βαθμολογική εξέλιξη. Η παραπάνω χρονική απόκλιση οριστικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και η διαφορά των τεσσάρων ετών (4) εκτοξεύθηκε πλέον στα έξι (6) χρόνια.

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.) θέλοντας να συμβάλλει στην αποκατάσταση των αδικιών ως προς την ιεραρχία και εξέλιξη Αξιωματικών (εξ΄ Υπαξιωματικών) επαναφέρει την πρότασή της για την τροποποίηση του άρθρου 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165), το οποίο ζητάει να αντικατασταθεί, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: “Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2017. Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β’ και γ’ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους. Τέλος για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών”.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την αποκατάσταση των αδικιών ως προς την ιεραρχία και εξέλιξη Αξιωματικών (εξ΄ Υπαξιωματικών), με την υιοθέτηση της πρότασης της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.).

Δείτε ακόμα...