Αν. Τσουκαράκης: «Στην Ελλάδα του 2021 οι θεσμικές ενώσεις αποστράτων δεν έχουν καταστατικό»

Συνέντευξη του Ανέστη Τσουκαράκη, Συνταγματάρχη ε.α, στον militaire.gr
Από παλαιότερη συνέντευξη του Ανέστη Τσουκαράκη, Συνταγματάρχη ε.α, στο militaire.gr

Αναδημοσιεύουμε από το militaire.gr, άρθρο απάντηση του πρώην προέδρου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Συνταγματάρχη ε.α Ανέστη Τσουκαράκη προς τον κ. Λιούτα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ).

Ο κ. Τσουκαράκης θέτει κάποια αιχμηρά ερωτήματα σχετικά με τη φύση και τον τρόπο λειτουργίας των Ενώσεων Αποστράτων, τα οποία είναι θεσμικά όργανα εκπροσώπησης και υπάγονται απευθείας στο Υπουργείο Άμυνας.

Το άρθρο:

Τελικά, μέσα από αυτόν τον ιδιότυπο έγγραφο διάλογο που αναπτύσσεται στο φιλόξενο militaire.gr, μεταξύ εμού και ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΕΑΑΑ), του κου Λιούτα, βγαίνουν συμπεράσματα και αναδεικνύονται θέματα που πιστεύω ότι δεν έχουν αναδειχθεί μέχρι τώρα και οφείλουν να γνωρίζουν τα μέλη αυτών των ενώσεων.

Δεν ξέρω εάν έχουν ενημερωθεί από κανέναν ή είναι υποχρέωση του κάθε μέλους να γνωρίζει τα των ενώσεων. Θα το δω μόλις τελειώσουν τα της αποστρατείας μου. Ωστόσο, τα θέματα που αναδεικνύονται έχουν μια βαρύτητα γιατί αναδεικνύονται από τον κ. Λιούτα, ως μέλος του ΔΣ της ανωτέρω ένωσης (ΕΑΑΑ).

Στην τελευταία του απάντηση ο κ. Λιούτας παραθέτει μια σειρά από νομοθετικές διατάξεις για το θέμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, που ουδέποτε ρώτησα και δεν με απασχολεί άλλωστε. Το όλο θέμα της συζήτησης εστιάζεται στο θέμα της υποχρεωτικότητας στην καταβολή της συνδρομής και της εγγραφής στις συγκεκριμένες ενώσεις αποστράτων.

Με την απάντησή του ο κος Λιούτας μάς γνωρίζει:

  1. ότι οι ενώσεις αυτές των προσώπων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ): «δεν έχουν χαρακτήρα αστικού σωματείου, κατά την έννοια των άρθρων 78 – 106 του αστικού κώδικα και ως εκ τούτου δεν διαθέτουν καταστατικό και άρα καταστατικές διατάξεις, η διαδικασία δε της εγγραφής στις ΕΑΑ προβλέπεται από αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων».

Δηλαδή εννοεί ο κ. Λιούτας ότι, σήμερα στην Ελλάδα του 2021 και στα 200 χρόνια της Ελληνικής επανάστασης, υπάρχει ένωση προσώπων στον Ελλαδικό χώρο, που λειτουργεί χωρίς καταστατικό και δεν διέπεται από τις διατάξεις του αστικού κώδικα.

Και τα ερωτήματα που προκύπτουν και οφείλονται απαντήσεις είναι:

  • ως ένωση προσώπων, συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες γενικές συνελεύσεις; Προβλέπονται τέτοιες; ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Ποιο το νομοθετικό/κανονιστικό (ή όποιο άλλο) πλαίσιο προβλέπει ή δεν προβλέπει κάτι τέτοιο; 
  • πώς συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων των ενώσεών τους τα μέλη τους;
  • υπάρχει άλλη ένωση προσώπων που λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργούν οι αυτές ενώσεις προσώπων (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ και ΕΑΑΑ);
  1. ότι όλα τα μέλη της Ένωσης είναι υποχρεωμένα να εφοδιάζονται με το ειδικό δελτίο ταυτότητας στο οποίο επικολλάται η φωτογραφία τους, κατά συνέπεια δε, δεν νοείται μέλος της Ένωσης που δεν έχει εφοδιαστεί, ως υποχρέωσή του, με το δελτίο ταυτότητας.  

Και τα ερωτήματα που προκύπτουν, αντιπαρερχόμενος τη μομφή για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και οφείλονται απαντήσεις είναι: 

– η ταυτότητα μέλους σε τι ακριβώς χρειάζεται; 

– με αυτή σου ανοίγουν πόρτες και πού; Έχεις προνόμια, έναντι των αποστράτων που δεν είναι μέλη των ενώσεων αυτών και ποια; 

– οι απόστρατοι που για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εγγεγραμμένοι τιμωρούνται επειδή δεν είναι εγγεγραμμένοι, άρα και «εμμέσως πλην σαφώς» τους ασκείται η εκβιαστική πίεση να εγγραφούν;

Συναδελφικά, αναμένοντας με ενδιαφέρον τις δημόσιες απαντήσεις, που όλοι μας πρέπει να γνωρίζουμε, του μέλους του ΔΣ της ΕΑΑΑ.

Δείτε ακόμα...