ΑΝΥΠΟΙΚ προς ΠΟΕΣ: Για την αποζημίωσή σας απευθυνθείτε στον ΥΠΕΘ

Το Υπουργείο Οικονομικών
Πηγή: Eurokinissi

Η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) σε έγγραφό της ενημερώνει σχετικά με την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών σχετικά με την αποζημίωση στο προσωπικό του 251 ΓΝΑ και του ΝΙΜΙΤΣ:

“Μετά το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 897/2021 έγραφό μας, σχετικά με την καθυστέρηση καταβολής της αποζημίωσης στο προσωπικό του 251 ΓΝΑ και του ΝΙΜΤΣ και το ερώτημα που κατατέθηκε στη ΒτΕ δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, απήντησε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 27681/29.04.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1821), για το χρονικό διάστημα από 22.03.2021 έως και 31.05.2021 το προσωπικό του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας αποζημιώνεται για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα εφημεριών του Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που ρυθμίζουν την αποζημίωση των εφημεριών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Συνεπώς, εν προκειμένω, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 45 του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Η ευθύνη για την κατά περίπτωση ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων και την πληρωμή των σχετικών δαπανών, εντός των προβλέψεων του εκτελούμενου Προϋπολογισμού, ανήκει στις οικείες οικονομικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Υγείας.

Σε κάθε περίπτωση, αιτήματα μισθολογικού περιεχομένου που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις λοιπές κατηγορίες προσωπικού της Γενικής Κυβέρνησης, εξετάζονται κάθε φορά με βάση την Κυβερνητική πολιτική για τους μισθούς και τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας, κατά την κατάρτιση προπαντός του ετήσιου Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής.”

Δείτε ακόμα...