Χειμερινή Εκπαίδευση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)

Από 24 Ιανουαρίου έως 18 Φεβρουαρίου 2022, η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), διεξήγαγε εκπαίδευση στον χώρο χειμερινής διαβίωσης Υμηττού, στο κέντρο εκπαίδευσης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων (ΚΕΟΑΧ), στο κέντρο εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) και στο κέντρο εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ).

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης, το οποίο παρακολούθησαν και δύο σπουδαστές της ΙΙας Τάξης της Ecole Militaire Interarmes της Γαλλίας, περιελάμβανε αντικείμενα εκμάθησης τεχνικών επιβίωσης και διεξαγωγή ασκήσεων μικρών κλιμακίων υπό αντίξοες συνθήκες.

Δείτε ακόμα...