ΕΑΣ – ΕΒΟ ΑΙΓΙΟΥ: Απάντηση στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Ο Υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης της ΝΔ, Ν. Παναγιωτόπουλος - Ιούλιος 2021
Φώτο Αρχείου / Ο Υπουργός Άμυνας της Κυβέρνησης της ΝΔ, Ν. Παναγιωτόπουλος – Ιούλιος 2021 / Πηγή: Eurokinissi

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλος απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Ν. Καραθανασόπουλου  για την απόλυση 36 εργαζομένων στο εργοστάσιο των ΕΑΣ στο Αίγιο {πρώην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ) Αιγίου} προσπάθησε με νομικίστικους καινοφανείς ισχυρισμούς και τακτικίστικα  τερτίπια να κάνει το άσπρο μαύρο ώστε να μην δώσει επί της ουσίας καμία απάντηση αλλά αντίθετα, αποκρύπτοντας την σκληρή αλήθεια, να δημιουργήσει μια εικονική ωραιοποιημένη πραγματικότητα για τους εργαζόμενους και την κρατική αμυντική βιομηχανία.   

«Θα προσπαθήσω να βάλω τα πράγματα σε σειρά διότι μπορώ να αντιτείνω τι παραλογισμός είναι …» ήταν τα λόγια του ΥΕΘΑ στην εισαγωγή της απάντησής του.

Το ίδιο θα προσπαθήσω να κάνω και εγώ, δηλαδή να βάλω τα πράγματα σε σειρά, απαντώντας συνοπτικά στον ΥΕΘΑ, γιατί πιστεύω ότι σε μία απάντηση του απέχει από την πραγματικότητα και προσβάλει τη νοημοσύνη μας θα ήτανε πράγματι παραλογισμός και έλλειψη υπευθυνότητας  να μην υπάρξει έστω και συνοπτική απάντηση.

1. «..Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πρέπει να λαμβάνει θέση για τον τρόπο διαχείρισης και διοίκησης των ΕΑΣ, ενώ τύποις είναι εποπτεύων φορέας και στην ουσία είναι ο βασικός – αν όχι ο μοναδικός – πελάτης τους.» (ΥΕΘΑ)  

Α. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ( ΥΠΕΘΑ) είναι σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία ( ν. 3195/2003, ν.3429/2005, ν.4237/2014, ν.4254/2014, πδ 73/2006 κλπ) είναι ο πραγματικός και ουσιαστικός εποπτεύων φορέας των ΕΑΣ και οφείλει να ενεργεί ώστε να εξασφαλίζει τον ουσιαστικό έλεγχο και την σωστή λειτουργία της εταιρείας.

Β. Το ΥΠΕΘΑ είναι αυτό  που :

   (1) Επέλεξε, μαζί με το συναρμόδιο υπουργείο οικονομικών και όρισε  την διοίκηση των ΕΑΣ.

   (2) Παρουσίασε και υποστήριξε την παραπάνω πρόταση στην αρμόδια επιτροπή της βουλής.

   (3) Ελέγχει και εγκρίνει μέσω της ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ τα οικονομικά των ΕΑΣ.

   (4) Μαζί με το συναρμόδιο υπουργείο οικονομικών εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των ΕΑΣ ( πχ έγκριση προϋπολογισμού ΕΑΣ 2021 ΦΕΚ τεύχος 2  αρ. φύλλου 6006 31/12/20).

   (5) Μέχρι σήμερα απαντάει, στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε όλες τις ερωτήσεις- επερωτήσεις.

2. «Είναι εύλογο το ερώτημα αν μπορεί ένας προμηθευτής αμυντικού υλικού να σταθεί μόνο με έναν πελάτη στην σύγχρονη αγορά και τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται ;» ….. «αν ο πελάτης κάνει συνέχεια παραγγελίες αλλά και αγοράζει τις πρώτες ύλες.»… «είναι μια στρέβλωση ή μάλλον ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να λύσει η εταιρεία» (ΥΕΘΑ)

Α. Η διατύπωση αυτού του «εύλογου ερωτήματος» κατά τον ΥΕΘΑ, αλλά και η αναφορά , σε άλλο σημείο της απάντησής του, περί παράδοξης λειτουργίας των ΕΑΣ  στην σύγχρονη οικονομία, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο υπουργός και κατ επέκταση η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνονται ότι η κρατική αμυντική βιομηχανία είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες της αμυντικής ικανότητας της χώρας και δεν μπορούμε να την απαξιώνουμε ούτε να την εξετάζουμε/ αξιολογούμε σαν να είναι μια ιδιωτική εμπορική επιχείρηση. (Κόστος- κέρδος- ανταγωνιστικότητα).  

Με την αναφορά του ότι, τα ΕΑΣ, πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με την σύγχρονη οικονομία, την σύγχρονη αγορά και τον ανταγωνισμό, προφανώς στοχεύει στην καλλιέργεια κλίματος απαξίωσης της κρατικής αμυντικής βιομηχανίας για να γίνει εύπεπτη η όποια κυβερνητική απόφαση για την συρρίκνωση της  κρατικής αμυντικής βιομηχανίας μέσω ιδιωτικοποιήσεων, προκειμένου να εναρμονιστούμε απόλυτα με τους σχεδιασμούς της Ε.Ε για τις πολεμικές βιομηχανίες.

 Β. Ο ΥΕΘΑ  γνωρίζει ότι οι  ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας δεν είναι ο μοναδικός πελάτης των ΕΑΣ, αφού η εταιρεία έχει και συμβάσεις με άλλους πελάτες όπως πχ η σύμβαση με την Αίγυπτο ή το πρόγραμμα συναρμολόγησης και συντήρησης πυραυλικών συστημάτων PATRIOT, όπως και ο ίδιος έχει παλαιότερα αναφέρει  στα πλαίσια κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Γ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει αγοράσει ποτέ πρώτες ύλες για την υλοποίηση από τα ΕΑΣ οποιασδήποτε παραγγελίας των Ε.Δ, γιατί καμία σύμβαση δεν είχε τέτοια πρόβλεψη  αλλά και γιατί δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Δ. Η εταιρεία είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας, η οποία επηρεάζει και την ομαλή προμήθεια πρώτων υλών, τα οποία όμως οφείλονται κατά κύριο λόγο στους σχεδιασμούς και  τις πολιτικές που εφάρμοσαν και  εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις.

 Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθούν :

  •  Η μη νομοθετική ρύθμιση για :
  • Την διαγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Ελληνικό δημόσιο λόγω μη ολοκλήρωσης / υλοποίησης  πολύ παλαιών συμβάσεων από την δεκαετία του 90.
  • Την απαλλαγή από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικών επιστολών κατά τον εκτελωνισμό ή την υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς αποταμίευσης ή τελειοποίησης, πρώτων υλών ή εμπορευμάτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση συμβάσεων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Για άδεια / έγκριση εισαγωγής πρώτων υλών προκειμένου να κατασκευαστούν προϊόντα τα οποία θα είναι απόθεμα για πώληση.
  •  Η μη απόδοση από το υπουργείο οικονομικών στην εταιρεία των 126 εκατ. $ του χρέους του ΙΡΑΚ προς την εταιρεία το οποίο εισπράττει το υπουργείο από τον Μάρτιο του 2019 σε εξαμηνιαίες δόσεις των 2.864.000 $.
  •  Η μη ύπαρξη νομοθετικής ρύθμισης / πρόβλεψης  για κεφαλαιοποίηση όλων των υποχρεώσεων της εταιρείας οι οποίες έχουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, ακόμα και εάν δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ώστε η εταιρεία απαλλαγμένη από τα παλαιά χρέη να αποκτήσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την εισροή κεφαλαίων από την αγορά.  
  •  ΟΙ δαπάνες χιλιάδων ευρώ για την ανάθεση εκπόνησης διαφόρων μελετών οι οποίες είναι απόρροια της κυβερνητικής απόφασης, που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό τον Απρίλιο, για την μετεγκατάσταση του εργοστασιακού συγκροτήματος του Υμηττού στο Λαύριο.

Δυστυχώς οι μελέτες αυτές δεν αφορούν μόνο την μετεγκατάσταση αλλά και την περιοχή του εργοστασιακού συγκροτήματος Υμηττού που προβλέπεται να παραχωρηθεί μέσω ΣΔΙΤ στα ιδιωτικά συμφέροντα.

3. … «Στη συγκεκριμένη περίπτωση η σύναψη σύμβασης μεταξύ των ΕΑΣ και της εργολαβικής εταιρείας αφορά σε παροχή συγκεκριμένου έργου. Λέτε ότι δεν αφορά σε έργο αλλά σε εργαζομένους.» (ΥΕΘΑ)

Α. Η σύμβαση που αφορά αυτούς τους εργαζόμενους του Αιγίου, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ των ΕΑΣ, θα λυθεί αυτοδικαίως με την υπογραφή μεταξύ των ΕΑΣ και της εταιρείας ΟΝΕΧ, της συμφωνίας πλαίσιο για το έργο «Υπηρεσίες παροχής υποστήριξης με διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών για την υλοποίηση βιομηχανικών προγραμμάτων παραγωγής από τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ» προϋπολογισμού 15.990.000 ευρ. + ΦΠΑ ή με την εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης  20.787.000 ευρ. + ΦΠΑ.  Η υπογραφή εκτιμάται ότι θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, εφόσον θα είναι θετικός ο προσυμβατικός  έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Β. Η Υπογραφή της παραπάνω συμφωνίας θα οδηγήσει στην αυτοδίκαιη λύση της υπάρχουσας συμφωνίας βιομηχανικής συνεργασίας παροχής έργου πέραν τους εργοστασίου Αιγίου και για τα εργοστάσια Υμηττού και Λαυρίου και επομένως και στις απολύσεις των εκεί εργαζομένων.

Γ. Η εταιρεία ΟΝΕΧ με την οποία μέχρι σήμερα έχουν συμφωνία βιομηχανικής συνεργασίας τα ΕΑΣ είναι η εταιρεία με την οποία πρόκειται να υπογραφεί η νέα συμφωνία για την διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών.

4. …. « ο νόμος για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις στη διαδικασία αλλά δεν είναι απαγορευτικός για προσλήψεις. Για παράδειγμα στην ΕΑΒ  – όπου υπάρχει έργο και ανάγκη – δρομολογούνται προσλήψεις προσωπικού….»     …… «Όσον αφορά στο καθεστώς των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, είναι εσωτερική απόφαση – υπόθεση της Διοίκησης των ΕΑΣ. Θεωρώ ότι αν υπήρχε «περίσσευμα εργασίας» το πρόβλημα …»… (ΥΕΘΑ).

Α. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της εταιρείας ήταν και είναι οι εργαζόμενοι της.

Δυστυχώς το 2014 υπήρξε συμφωνία της κυβέρνησης, της επιτροπής ανταγωνισμού  της Ε.Ε και των δανειστών, ο αριθμός των εργαζομένων να μην υπερβαίνει τους 500. 

Μετά την υλοποίηση της συμφωνίας μέχρι σήμερα, παρά το ότι ο αριθμός των εργαζομένων λόγω συνταξιοδοτήσεων και μετατάξεων, αγγίζει πλέον τους 400, δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη προσωπικού, αλλά ούτε καν προγραμματισμός για προσλήψεις. Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η απώλεια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Η εμπειρία και τεχνογνωσία που χάνονται από τα ΕΑΣ μεταβιβάζονται / δωρίζονται στην ιδιωτική εταιρεία με την οποία τα ΕΑΣ συνάπτουν συμφωνία για την διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών.

Β. Το «..όπου υπάρχει έργο και ανάγκη – δρομολογούνται προσλήψεις προσωπικού..» που αναφέρει ο ΥΕΘΑ φέρνοντας σαν παράδειγμα την ΕΑΒ δείχνει ότι για τα ΕΑΣ δεν υπάρχει ανάγκη για προσλήψεις γιατί δεν υπάρχει έργο και δεν προβλέπεται να υπάρξει αφού ακόμα και η προοπτική ύπαρξης/ ανάθεσης έργου θα έπρεπε να συνοδεύεται τουλάχιστον από  προγραμματισμό για προσλήψεις.

Γ. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη και προγραμματισμός για πρόσληψη προσωπικού σε συνδυασμό με την σύναψη συμφωνίας με την ΟΝΕΧ για την διάθεση εξειδικευμένων βιομηχανικών εργατών  για μια τριετία δείχνουν τους σκοπούς της κυβέρνησης για το μέλλον των ΕΑΣ.

Δ. Το καθεστώς των ενοικιαζόμενων εργαζομένων δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι εσωτερική απόφαση – υπόθεση της Διοίκησης των ΕΑΣ γιατί ο ΥΕΘΑ με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όργανα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πράξεων ή παραλήψεων της διοίκησης.

Ε. Ο ΥΕΘΑ δε επιτρέπεται να μην γνωρίζει αλλά απλά να πιθανολογεί για την ύπαρξη ή όχι έργου για ολοκλήρωση στην εταιρεία για την οποία έχει την αρμοδιότητα / ευθύνη  της εποπτείας του.  

Στ. Το επιχείρημα του υπουργού, σε άλλο σημείο της απάντησής του, ότι το σύστημα των προσλήψεων του δημοσίου παρουσιάζει καθυστερήσεις  και έτσι για την κάλυψη των αναγκών «επιλέγεται η λύση της πρόσληψης προσωπικού μέσω εργολάβου» αφενός αποδεικνύει με τον πιο έντονο και επίσημο τρόπο την ανυπαρξία σχεδιασμού και αφετέρου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό γιατί υπάρχει η πρόσληψη εργαζομένων στην ΕΑΒ την οποία ο ίδιος επικαλείται σε άλλο σημείο της απάντησής του. 

Ζ. Η ίδια μέθοδος προσλήψεων που εφαρμόστηκε στην ΕΑΒ μπορεί να εφαρμοστεί και στα ΕΑΣ ώστε να προσληφθούν και οι «εργολαβικοί» συμβασιούχοι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απολύσεις και βέβαια αρκετοί από αυτούς έχουν δουλέψει στα ΕΑΣ και προ του 2017.       

5. … «Παράλληλα σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών προσπαθούμε ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να κάνουμε ότι μπορούμε για την κατάθεση κάποιων παραγγελιών οι οποίες , όντας εμείς ο μόνος πελάτης, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε το έργο και συνεπώς τις θέσεις εργασίας στα ΕΑΣ. Έτσι το ΓΕΣ έχει δρομολογήσει τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διαδικασίες  οι οποίες προϋποθέτουν χρόνο – για την ενεργοποίηση …» …. (ΥΕΘΑ)

Α. Η κυβέρνηση την ώρα που εξαγγέλλει και υλοποιεί, με διαδικασίες εξπρές, εξοπλιστικά προγράμματα δισεκατομμυρίων ευρώ για την αγορά αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων και άλλων οπλικών συστημάτων από μεγάλες πολυεθνικές ισχυρών καπιταλιστικών χωρών, επικαλείται χρονοβόρες διαδικασίες για την ανάθεση έργου στα ΕΑΣ, δηλαδή στην κρατική αμυντική βιομηχανία.

Β. Η κυβέρνηση δεν μερίμνησε ώστε από αυτές τις θηριώδεις αγορές να επωφεληθεί με οποιοδήποτε τρόπο η κρατική αμυντική βιομηχανία.       

Γ. Ο ΥΕΘΑ σε απάντηση ερώτησης στη ΒτΕ τον Απρίλιο μεταξύ άλλων είχε αναφέρει «… την επικείμενη ανάθεση σημαντικών για το μέλλον της Εθνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΑΣ έργων από πλευράς Ενόπλων Δυνάμεων…» και ότι … «πρόκειται σύντομα να ανατεθεί στα ΕΑΣ η παραγωγή ποσότητας πολυβόλων Minimi και η αναβάθμιση πολυβόλων Browning των Ενόπλων Δυνάμεων».

Μέχρι και σήμερα δηλαδή μετά από έξι (6) μήνες δεν υπάρχει καμία ανάθεση στα ΕΑΣ παρά οι επαναλαμβανόμενες δικαιολογίες και αναφορές για δρομολόγηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία διαδικασιών. Η κυβέρνηση φαίνετε να εφαρμόζει το όποιος δεν θέλει να ζυμώσει δέκα χρόνια κοσκινίζει.

Δυστυχώς η σκληρή πραγματικότητα που καθημερινά βιώνουμε, του μαρασμού, της απαξίωσης, της διάλυσης, του κλεισίματος και της ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, όπως τα Ναυπηγεία, η ΕΛΒΟ, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ κλπ απόρροια των πολιτικών που έχουν εφαρμόσει διαχρονικά οι κυβερνήσεις, δεν αφήνουν ούτε χαραμάδα ελπίδας για το μέλλον των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων.  

Η κυβέρνηση ενώ δαπανά δισεκατομμύρια για αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλιστικών προγραμμάτων αλλά και τις δαπάνες για την συμμετοχή σε νατοΐκές και άλλες αποστολές εκτός συνόρων (περίπου το 2,5% του ΑΕΠ δηλαδή πάνω από το 2% που είναι η υποχρέωση απέναντι στο ΝΑΤΟ και από 1,2% που είναι ο μέσος όρος της Ε.Ε), δείχνει να μην ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την κρατική αμυντική βιομηχανία και τους εργαζόμενους και μάλλον έχει επιλέξει τον δρόμο της ιδιωτικοποίησης της.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγείται κάθε σκεπτόμενος / καλόπιστος πολίτης από την καθημερινή πραγματικότητα, τα δείγματα γραφής της κυβέρνησης και από το γεγονός ότι η κυβέρνηση σχετικά με την κρατική αμυντική βιομηχανία ακολουθεί πιστά τις πολιτικές που εφάρμοσαν μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις που ήταν :

  • Σύμφωνες με το δόγμα «ότι δεν παράγει χρήμα πωλείται».
  • Ευθυγραμμισμένες πλήρως με τις αποφάσεις και τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε
  • Σύμφωνες με την άποψη / θέση του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και άλλων καπιταλιστικών χωρών, ότι  η παραγωγή και εμπορία πολεμικού υλικού  πρέπει να  ελέγχεται μόνο από μεγάλους και ισχυρούς πολυεθνικούς ομίλους, δηλαδή μονοπώλια, οι οποίοι θα έχουν πλήρως ελεγχόμενους υποκατασκευαστές οπλικών συστημάτων σε διάφορες χώρες. 

Γιώργος Ροΐδης
Αντιναύαρχος Π.Ν (ε.α)    

Δείτε ακόμα...