ΚΕΠΒ – Θήβα: Εκτεθειμένο το Υπουργείο Άμυνας – “Άριστες οι κτιριακές εγκαταστάσεις” έλεγε στις 15 Νοέμβρη!

Εκτεθειμένο είναι το Υπουργείο Άμυνας μετά την κατάρρευση σοβάδων σε θάλαμο του Κέντρου Εκπαίδευσης Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα.

Σε ακόμη μία ερώτηση του ΚΚΕ ο Υπουργός Άμυνας, απάντησε στις 15 Νοέμβρη, δηλαδή, μόλις πριν από δέκα ημέρες (!) ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις αν και παλιές είναι άριστες.

Περαιτέρω, αναφορικά με τον στρατωνισμό Οπλιτών, οι εγκαταστάσεις διαβίωσης του ΚΕΠΒ, παρά την παλαιότητά τους, διατηρούνται σε άριστη κατάσταση λόγω της καθημερινής και διαρκούς μέριμνας που λαμβάνεται από το σύνολο του προσωπικού με συνεχείς συντηρήσεις, απολυμάνσεις, επισκευή φθορών στους χώρους διαμονής“, απαντούσε ο Υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην απάντηση του, ο Υπουργός αναφέρει τις ήδη 5 (!) ερωτήσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ για το ίδιο θέμα.

Στη συνέχεια ανέφερε στην απάντησή του:

Μάλιστα, οι εγκαταστάσεις έχουν επιθεωρηθεί για την υφιστάμενη καταλληλόλητά τους, αλλά και για την δυνατότητα βελτίωσής τους, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες μελέτες. Ειδικά κατά τα έτη 2020- 21, το ΓΕΣ διέθεσε κονδύλια συνολικού ύψους 112.500,00€, τα οποία επέτρεψαν στοχευμένες αναβαθμίσεις σε κτιριακές υποδομές, όπως νέοι χώροι υγιεινής στην 1η ΜΒΕ, μερική αναβάθμιση χώρων της 2ης ΜΒΕ, αλλά και βελτιώσεις υγιεινής στα μαγειρεία και στα εστιατόρια“.

Τι έχει να απαντήσει τώρα ο Υπουργός μετά απ’ το τελευταίο περιστατικό με την πτώση των σοβάδων;

Δείτε ακόμα...