ΚΚΕ: Ερώτηση για την αναγνώριση πτυχίων γλωσσομάθειας των στελεχών του Στρατού Ξηράς

Ερώτηση, σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων γλωσσομάθειας των στελεχών του Στρατού Ξηράς, κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η ερώτηση κατατέθηκε λίγες μέρες μετά την επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), προς τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Πιο συγκεκριμένα, η ερώτηση που κατατέθηκε είναι η εξής:

Θέμα: Αναγνώριση πτυχίων γλωσσομάθειας των στελεχών του Στρατού Ξηράς

Σύμφωνα με έγγραφο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), γίνεται γνωστό ότι αρκετά στελέχη του Στρατού Ξηράς κατέθεσαν τα σχετικά έγγραφα γλωσσομάθειας με σκοπό την αναγνώριση πτυχίων ξένων γλωσσών (πλην Βαλκανικών).

Ωστόσο έλαβαν αρνητική απάντηση από την Υπηρεσία, με το αιτιολογικό ότι το έτος απόκτησης των πτυχίων τους, δεν συμπεριλαμβάνεται στο προβλεπόμενο διάστημα, από το έτος 2019 και εντεύθεν.

Είναι γνωστό ότι τα Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που αναγνωρίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) για διορισμό σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα καθορίζονται από το Π.Δ. 50/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 28, ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’, ως εξής: “α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. ή β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN ή γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο”.

Στο σχετικό διάταγμα είναι φανερό ότι δεν τίθεται κανενός είδους χρονικός περιορισμός απόκτησης του πτυχίου γλωσσομάθειας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για την άρση της αδικίας που υφίστανται τα στελέχη του Στρατού Ξηράς σε σχέση με τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;

Δείτε ακόμα...