ΠΟΕΣ: Για την αναγνώριση γλωσσσομάθειας των στελεχών του Στρατού Ξηράς

Στρατός-Εκπαίδευση Ευέλπιδων

Επιστολή, προς τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Στρατού, έστειλε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) σχετικά με την αναγνώριση γλωσσομάθειας των στελεχών του Στρατού Ξηράς.

Πιο συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει:

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση Γλωσσομάθειας Στελεχών ΣΞ

ΣΧΕΤ : α. ΠαΔ 3-33/2019/ΓΕΣ/ΔΕΚΠ «Γλωσσομάθεια των Στελεχών»

β. Φ.331.32/70/1365841/Σ.1601/03.8.2020/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/3δ

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το (β) σχετικό επήλθαν τροποποιήσεις επί της υποπαραγράφου 1α του Παραρτήματος «Ε» και επί του εδαφίου 4α (1) του Παραρτήματος «ΣΤ» της (β) όμοιας, σχετικώς με τη διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων ξένων γλωσσών (πλην Βαλκανικών).

Όπως μας μετέφεραν αρκετά στελέχη, που προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τα πτυχία τους (όχι να λάβουν κάποιο χρηματικό ποσό, αλλά μόνο να τα αναγνωρίσουν), έλαβαν αρνητική απάντηση από την Υπηρεσία καθόσον το έτος απόκτησης αυτών των πτυχίων δεν συμπεριλαμβάνεται στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (από το έτος 2019 και εντεύθεν) προς αναγνώριση της γλωσσομάθειάς τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Ε» της (α) σχετικής.

Πράγματι στην υποπαράγραφο 1ζ του Παραρτήματος «Ε» της (α) σχετικής, καθορίζεται ότι από 01 Ιουν 20, η Υπηρεσία θα αναγνωρίζει μόνο τα πτυχία που αποκτώνται κατά το τρέχον έτος ή το προηγούμενο έτος.

Θεωρώντας ότι ο ως άνω χρονικός περιορισμός, ο οποίος δεν στηρίζεται σε κάποια νομοθετική διάταξη και δεν συναντάται πουθενά στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά ούτε και στον ΑΣΕΠ, είναι «τιμωρητικός» για τα στελέχη που, ενώ απέκτησαν πτυχία ξένων γλωσσών πριν το έτος 2019, δεν τα κατέθεσαν για διάφορους λόγους στην Υπηρεσία, καθιστώντας τους έτσι εν δυνάμει αποκλειόμενους από διαγωνισμούς και τοποθετήσεις στο εξωτερικό, αφού θα εμφανίζονται πλέον ως μη γλωσσομαθείς, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας και την απαλοιφή του από την (α) σχετική.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται ωσαύτως το παρόν έγγραφό μας, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος
Τσουκαράκης ΑνέστηςΣυνταγματάρχης (ΣΔΓ)6974365800
Ο Γεν. Γραμματέας
Κατσανεβάκης ΙωάννηςΕπισμηναγός (ΥΑΔ)6983503514
Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...