ΚΚΕ: Συζήτηση με τους απεργούς ναυτεργάτες

Εξόρμηση ΚΚΕ στους απεργούς ναυτεργάτες

Εξόρμηση στους απεργούς ναυτεργάτες πραγματοποιούν οι Κομματικές Οργανώσεις Ναυτεργατών του ΚΚΕ με αφορμή την τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή για την προστασία των Συλλογικών Συμβάσεων των ναυτεργατών.

Το άρθρο της τροπολογίας έχει ως εξής: «Το περιεχόμενο και οι προβλέψεις του άρθρου 165 του υπό αναμόρφωση Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) αντικαθίσταται από την ακόλουθη πρόταση:

“Η Σύμβαση ναυτολόγησης, οι όροι εργασίας και τα δικαιώματα του ναυτικού ρυθμίζονται από τις Ελληνικές Συλλογικές Συμβάσεις (ΣΣΕ) που συμφωνούνται από τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των πλοιοκτητών-εργοδοτών και των ναυτεργατών, κατά κατηγορία και είδος πλοίου. Η κατάρτιση της προαναφερόμενης ΣΣΕ δεσμεύει υποχρεωτικά όλους τους εργοδότες, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν μέλη της εργοδοτικής οργάνωσης που υπέγραψε τη ΣΣΕ.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχει γίνει δυνατό να συμφωνηθεί η κατάρτιση ΣΣΕ κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί να ισχύει η αμέσως προηγούμενη, ακόμη κι αν έχει λήξει η χρονική διάρκεια ισχύος της”».

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...