ΜΤΑ: Χορήγηση ΕΦΑΠΑΞ βοηθημάτων – επιστροφές εισφορών

Πολεμική Αεροπορία- ΓΕΑ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Αεροπορίας (Ε.ΛΟ.Α.Α), ενέκρινε την χορήγηση είκοσι τεσσάρων Εφάπαξ Βοηθημάτων (ν.398/74 & ν. 4387/16), με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ) από Νο 901/4-2-2020 έως Νο 2311 /13-3-2020.

Επίσης ενέκρινε την χορήγηση επτά Επιστροφών Εισφορών σε μη δικαιούχους χορήγησης Εφάπαξ Βοηθήματος, άρθρο 16 ν.398/74, με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης του ΜΤΑ από Νο 491/23-1-2020 έως Νο 163819-2-2020.

Τέλος, ενέκρινε την χορήγηση έξι ετήσιων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων θανόντων Στρατιωτικών της Π.Α, ΕΛΧΑΟΣ (ν.354/76 & ν. 4505/17) και πέντε ετησίων Χρηματικών Αρωγών Ορφανών Τέκνων θανόντων σε διατεταγμένη πτήση Στρατιωτικών της Π.Α, ΕΛΧΑΟΙΑ (ν. 788/78 & ν.4505/17).

Οι δικαιούχοι έχουν ήδη ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον Ε.ΛΟ.Α.Α για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρωμής. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα έντυπα και δικαιολογητικά παρέχονται στην ιστοσελίδα της Π.Α (www.haf.gr), στον σύνδεσμο Μ.Τ.Α/Ε.ΛΟ.Α.Α.

Δείτε ακόμα...