Να στελεχωθεί άμεσα η Αιματολογική κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στον «Ευαγγελισμό»

Υγεία - Νοσοκομεία - Ευαγγελισμός
Το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”

Να στελεχωθεί άμεσα η Αιματολογική κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» ζητούν με Ερώτησή τους προς τον Υπουργό Υγείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας,  Λιάνα Κανέλλη, Χρήτος  Κατσώτης, Γιώργος Λαμπρούλης  και Διαμάντω Μανωλάκου. Αναλυτικά, στην Ερώτηση, επισημαίνονται τα εξής:  

«Με την πρόσφατη εμπειρία της περιόδου της πανδημίας και της έξαρσης των λοιμώξεων αναδείχθηκαν για άλλη μία φορά τα σοβαρά προβλήματα στην περίθαλψη των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους σύγχρονους επιστημονικά όρους.

Η Αιματολογική κλινική και η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» είναι μια από τις μεγαλύτερες της χώρας με υψηλό επιστημονικό επίπεδο και εμπειρία στην διαχείριση της αιματολογικής κακοήθειας κάτι που την καθιστά ένα κέντρο που δέχεται και περιθάλπει ασθενείς από όλη την Ελλάδα.

Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στην Αιματολογική κλινική είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες (οξείες λευχαιμίες, λεμφώματα, Hodgkin και μη – Hodgkin, πολλαπλό μυέλωμα). Αυτή η κατηγορία ασθενών είναι ανοσοκατεσταλμένοι και έχουν αυξημένες ανάγκες υποστήριξης, και συχνά ανάγκη μακράς νοσηλείας λόγω της χημειοθεραπείας αλλά και των σοβαρών επιπλοκών που μπορεί να παρουσιάσουν.

Μια από τις συχνότερες και σοβαρότερες επιπλοκές αυτών των ασθενών είναι οι λοιμώξεις, στις οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και οι οποίες μπορεί να απειλήσουν την ζωή τους, παρά ακόμη και την ανταπόκριση τους στην θεραπεία. Για την προστασία τους από τα πολυανθεκτικά μικρόβια ή άλλα μεταδιδόμενα νοσήματα είναι επιτακτική η ανάγκη, όπως επισημαίνεται από τις οδηγίες των επιστημόνων στην Ελλάδα και διεθνώς, να νοσηλεύονται σε θαλάμους που να τους προστατεύουν από την έκθεση τους σε παθογόνα (μονόκλινους ή και δίκλινους θαλάμους).

Η αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού (7Α) αποτελείται από 31 κλίνες παρά τις ανάγκες για μεγαλύτερο αριθμό κλινών αν λάβει κανείς υπόψιν τον αυξημένο αριθμό περιστατικών που είναι στην ευθύνη της κλινικής, καθώς και ότι κατά περιόδους κάποιοι ασθενείς νοσηλεύονται ακόμη και σε φορεία ή φιλοξενούμενοι σε άλλους ορόφους του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα αποτελείται από 4 εξάκλινα δωμάτια, 2 τρίκλινα και 1 μονόκλινο. Η νοσηλεία της ευπαθούς αυτής ομάδας σε εξάκλινους θαλάμους δεν είναι αποδεκτή με βάση την επιστημονική κοινότητα καθώς τους εκθέτει σε αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων ιδιαίτερα από τα πολυανθεκτικά μικρόβια, τα οποία στην εποχή μας είναι και η μεγαλύτερη απειλή για την ζωή τους.

Η εξειδίκευση που απαιτείται σε κάθε τέτοιο τμήμα απαιτεί μόνιμο επαρκές και κατάλληλα εκπαιδευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γεγονός που προσκρούει αδιαμφισβήτητα στο μειωμένο και με ελαστικές εργασιακές σχέσεις προσωπικό.

Το νοσηλευτικό προσωπικό που φροντίζει τους νοσηλευόμενους ασθενείς, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ χορήγηση χημειοθεραπείας με περίπλοκα πρωτόκολλα, επείγουσες καταστάσεις, όπως η σήψη, αιμορραγία, μεταγγίσεις παραγώγων αίματος και αντιμετώπιση αντιδράσεων, διαχείριση πόνου και φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου) είναι επικίνδυνα ελλιπές. Στην απογευματινή και βραδινή βάρδια για την εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών οι νοσηλευτές είναι μόλις 2, αριθμός αναντίστοιχος των αυξημένων απαιτήσεων. Εξαιτίας της μεγάλης υποστελέχωσης το προσωπικό της κλινικής εργάζεται καθημερινά με αυταπάρνηση, κάτω από ασφυκτικά εντατικούς ρυθμούς με την εξουθένωση να φτάνει στα ύψη.

Το ιατρικό προσωπικό της αιματολογικής κλινικής καλείται να καλύψει μια σειρά καθήκοντα και απαιτήσεις (νοσηλευόμενοι ασθενείς, τμήμα ημερήσιας και τμήμα μονοδοσιακής θεραπείας, εξωτερικά ιατρεία, μεταγγίσεις, συνεχής παρακολούθηση ασθενών καθώς πρόκειται για χρόνιους ασθενείς, καθημερινά επείγοντα περιστατικά στο ΤΕΠ, διαχείριση COVID θετικών ασθενών) τα οποία το καθιστούν δυσανάλογα μικρό και οδηγούν σε εξαντλητικά ωράρια με ανυπολόγιστες συνέπειες για την κοινωνική και προσωπική του ζωή καθώς και για την επιστημονική του κατάρτιση, η οποία απαιτείται να είναι σύγχρονη και υψηλή.

Στην ΜΜΜΟ της κλινικής (10ος όροφος) πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός μεταμοσχεύσεων ετησίως, από τις οποίες οι περισσότερες είναι αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, καθώς και αυτόλογες μεταμοσχεύσεις αλλά και νεότερες κυτταρικές θεραπείες (CAR-T κύτταρα). Αν και σοβαρά υποστελεχωμένο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια κέντρα αλλογενών μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα, με βάση τόσο τον αριθμό όσο και τη δυσκολία των μεταμοσχεύσεων που πραγματοποιεί.

Η Μονάδα διαθέτει 8 μεταμοσχευτικές κλίνες, 2 θαλάμους για αυτόλογη και δεν έχει σταθερά στο δυναμικό της κάποιους θαλάμους αποθεραπείας, όπως είναι προφανώς αναγκαίο, αλλά αυτοί παραχωρούνται έπειτα από αίτημα της μονάδας στην διοίκηση του νοσοκομείου, στην ευθύνη της οποίας βρίσκεται η διαχείριση όλων των μονόκλινων και δίκλινων θαλάμων του 10ου ορόφου του νοσοκομείου με βάση τον ισχύοντα κανονισμό.

Οι παραπομπές που γίνονται ετησίως για μεταμόσχευση ή άλλη θεραπεία είναι αυξανόμενες και αφορούν ασθενείς τόσο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου όσο και άλλων νοσοκομείων. Οι ανάγκες καλύπτονται οριακά με τις υπάρχουσες συνθήκες, με μεγάλη αγωνία συνεχώς και ακούραστη προσπάθεια από το δυναμικό της μονάδας. Το γεγονός αυτό αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ασθενών με αιματολογικά νοσήματα που χρειάζονται μεταμόσχευση ή άλλη κυτταρική θεραπεία έχει πολλαπλασιάσει τις ανάγκες για επιπλέον υποδομές μεταμόσχευσης και αποθεραπείας που να πληρούν τις προϋποθέσεις νοσηλείας αυτών των ασθενών, καθώς και για μόνιμο εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η στελέχωση της μονάδας με προσωπικό και υποδομές θα μειώσει την λίστα αναμονής που σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετοί μήνες αλλά θα περιορίσει και τους κύκλους χημειοθεραπείας στις οποίες χρειάζεται να υποβληθεί ο ασθενής μέχρι να μεταμοσχευτεί κάτι που έχει καθοριστικό ρόλο στην βέλτιστη έκβαση της νόσου του.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός ποια μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση για:

  • Την πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» από τον κρατικό προϋπολογισμό για άμεσο εκσυγχρονισμό της Αιματολογικής κλινικής και της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» με υποδομές αντίστοιχες των αναγκών της ιδιαίτερα αυτής ευπαθούς ομάδας ασθενών
  • Την στελέχωση με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (γιατρούς – νοσηλευτές)».
Ετικέτες: , ,

Δείτε ακόμα...