ΠΟΕΣ: Διακριτή μεταχείριση προσωπικού – Ανεπαρκείς έλεγχοι Covid-19 σε οπλίτες

Στρατιώτες Υγειονομικού Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Ελληνικού Στρατού
Φώτο Αρχείου / Στρατιώτες Υγειονομικού Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Ελληνικού Στρατού

Την έκδοση οδηγίας προκειμένου όλοι οι οπλίτες θητείας να ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και οπωσδήποτε εντός 48 ωρών πριν την επιστροφή τους από άδεια, σε δημόσια δομή που πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ, δωρεάν, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας, ζητά με έγγραφό της η Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) μετά από παράπονα στελεχών ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος Covid-19 στους οπλίτες θητείας.

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.), μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.), μεταφέρει παράπονα μελών της, για το γεγονός ότι ενώ για τα στελέχη ζητείται καθημερινώς να υπόκεινται σε έλεγχο για Covid-19, κατά την είσοδό τους στις Μονάδες και σε χώρους εντός στρατοπέδων (βλέπε εστιατόρια, ΚΨΜ κλπ), το ίδιο δεν συμβαίνει για τους οπλίτες θητείας οι οποίοι εισέρχονται στις Μονάδες και κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα, χωρίς κανέναν έλεγχο, κάνοντας λόγο για διακριτή μεταχείριση προσωπικού.

Διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Προσωπικού έναντι Covid-19

ΣΧΕΤ : Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 258/19.11.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Δ.Τ.Α.), με το οποίο μεταφέρονται παράπονα στελεχών – μελών της, αναφορικά με τη διακριτή μεταχείριση των οπλιτών θητείας έναντι όλων των στελεχών, σχετικά με τον έλεγχο έναντι της Covid-19 και συγκεκριμένα, ενώ τα στελέχη υπόκεινται σε έλεγχο υπό αυστηρό πλαίσιο κατά την είσοδο στους χώρους εργασίας τους, οι οπλίτες θητείας (εμβολιασμένοι και μη) εισέρχονται στις Μονάδες τους και κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και χωρίς κανέναν έλεγχο, ενώ μπορούν να υπόκεινται σε διαγνωστικό τεστ rapid δωρεάν σε δημόσιες δομές υγείας, σε αντίθεση με τα (ανεμβολίαστα) στελέχη που δεν μπορούν να το κάνουν.

……………

ΘΕΜΑ : Μέριμνα Προσωπικού Έναντι Covid-19

ΣΧΕΤ.: Φ.440/194/387251/Σ.8686//10 Νοε 21/ΓΕΣ/Β1/4

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η ένωση μας έγινε αποδέκτης παραπόνων από μέλη μας που υπηρετούν σε μονάδες του ΣΞ, σε σχέση με το πρωτόκολλο ασφαλείας εναντίων του COVID-19. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως ενώ το Μόνιμο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με το σχετικό, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τους οπλίτες στρατευμένης θητείας οι οποίοι προσέρχονται στο στρατόπεδο από εξόδους, διανυκτερεύσεις και άδειες χωρίς να τους ζητείται να προσκομίσουν κανένα πιστοποιητικό υγείας ακόμα και αν δεν είναι εμβολιασμένοι.

Αν λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός πως στρατωνίζονται σε θαλάμους και σιτίζονται σε εστιατόρια (κλειστούς χώρους χωρίς τη χρήση μάσκας) εμβολιασμένοι και μη , αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του κινδύνου που ενέχει για την υγεία τόσο των ιδίων όσο και του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού που καθημερινά έρχεται σε επαφή μαζί τους κατά την διάρκεια παραμονής τους στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους του στρατοπέδου. Κι ενώ στο σχετικό αναφέρεται ότι θα ακολουθήσει νέα οδηγία-διαταγή για τους στρατευμένους οπλίτες, ωστόσο αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω απευθυνόμαστε σε εσάς προκειμένου:

α) Την έκδοση της ως άνω οδηγίας προκειμένου όλοι οι οπλίτες στρατευμένης θητείας να ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και οπωσδήποτε εντός 48 ωρών πριν την επιστροφή τους από άδεια, σε δημόσια δομή που πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ, δωρεάν, με την επίδειξη της στρατιωτικής τους ταυτότητας.

β) Να αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας στο σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Δείτε ακόμα...