ΠΟΕΣ: Βαθμολογική Αποκατάσταση Στελεχών ΑΣΣΥ Καταταγέντων τα Έτη ’91-’92

ΠΟΕΣ

Η Πανελλαδική Ένωση Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) με έγγραφό της προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας ζητά, μετά την υλοποίηση ενός παγίου αιτήματός της για την βαθμολογικής αποκατάστασης των στελεχών εξ ΑΣΣΥ που κατετάγησαν το έτος 1990, να επιλυθεί το θέμα με την ίδια νομοθετική παρέμβαση το ζήτημα και για τις τάξεις του 1991 και 1992.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΣ προτείνει στην ίδια ακριβώς ρύθμιση που θα κατατεθεί εντός του μηνός Νοεμβρίου 2020 για τους ΑΣΣΥ ΄90 να συμπεριληφθούν και οι ΑΣΣΥ ΄91 και ΄92, ως εξής:

«Το άρθρο 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2015 31.12.2017Για τους αξιωματικούς του προηγούμενου εδαφίου ο χρόνος των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μονίμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους..Για τους αξιωματικούς του παρόντος άρθρου που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το κείμενο σε μορφή pdf εδώ.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...