ΠΟΕΣ: Ζητά μέτρα για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

ΠΟΕΣ

Με έγγραφό της προς τον Υπουργό Άμυνας, η Ομοσπονδία Στρατιωτικών ζητά την λήψη μέτρων για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια, διαπιστώνοντας κενά στην τήρηση των ήδη ανακοινωθέντων οδηγιών. Αναφέρει αναλυτικά:

ΘΕΜΑ:   Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια / Μέτρα Διαχείρισης και Προστασίας κατά της Μετάδοσης του COVID-19

  1. Σε συνέχεια πλήθους εγγράφων μας, που αφορούν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων κατά της μετάδοσης του COVID-19, επανερχόμαστε, προκειμένου να αναδείξουμε ένα μείζον θέμα που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.
  2. Πιο συγκεκριμένα, πλέον δεν υφίσταται καμία αμφιβολία περί την έλλειψη διαδικασιών που να δύναται όπως συνδυάζουν την εργασιακή καθημερινότητα των στελεχών των ΕΔ με τυχόν έκτακτες περιστάσεις, ως αυτές που (συνδυαστικά) βιώνουμε εδώ και αρκετό καιρό (COVID-19 και μεταναστευτικό), ώστε να διασφαλίζεται, αφ΄ ενός η τήρηση των οδηγιών και αφ΄ ετέρου η υγεία του προσωπικού και των πολιτών που έρχονται σε επαφή με αυτό (προσωπικό).
  3. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου απασχολείται προσωπικό των ΕΔ σε θέματα που άπτονται του μεταναστευτικού (Έβρος και νησιά του ανατολικού Αιγαίου), είναι εξαιρετικά πιθανό αυτό να έρχεται σε επαφή με φορείς του κορωνοϊού (πχ, μετανάστες, προσωπικό των ΣΑ κλπ). Το προσωπικό των ΕΔ μετακινείται από και προς τις Μονάδες με συγκεντρωτικές διαδικασίες (πχ υπηρεσιακά οχήματα), ενώ ως έχουμε ήδη αναδείξει, δεν υφίσταται κανένας πρόσθετος έλεγχος κατά τη συσιτία και τη διαμονή.
  4. Ως, ενδεικτικά, μας έχει αναφερθεί από Ενώσεις – μέλη μας, έχει παρατηρηθεί:

    α. Η μη ύπαρξη χώρων, εκτός των ενδιαιτήσεων, όπου το προσωπικό να μπορεί να αλλάζει ιματισμό και να προβαίνει σε ενέργειες καθαριότητας ώστε να απολυμανθεί, πριν μεταβεί στους χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος ή διαμονής.

    β. Η δυσχέρεια εφαρμογής των προβλεπομένων σε όλα τα στάδια μετακινήσεως του προσωπικού, όπου δεν υφίσταται κανένας έλεγχος, ιδίως, κατά την επιστροφή προς την οικία.

    γ. Η πλημμελής ή μη παροχή δυνατότητας πλυσίματος στολών κατά το διάστημα της υπηρεσίας (ιδίως για προσωπικό που τελεί υπό καθεστώς διάθεσης).

    δ. Η απουσία απλών μέτρων, όπως της θερμομέτρησης του προσωπικού, στο τέλος της φυλακής.

Όλα τα προαναφερθέντα συνιστούν εμφανείς ενδείξεις, είτε πλήρους απουσίας διαδικασιών, είτε πλημμελούς εφαρμογής τους, όπου σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται σαφής απόκλιση σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε σε εντατικοποίηση ελέγχου του υφιστάμενου πλαισίου εφαρμογής των υγειονομικών οδηγιών, προκειμένου σκληρά μέτρα, όπως η αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας των πολιτών, να μην καταστούν ανενεργά, ένεκα έτερων πλημμελειών κατά την εφαρμογή του προγενέστερου προληπτικού πλαισίου.

Ετικέτες: ,

Δείτε ακόμα...