Σχετικά με τα Κέντρα Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ)

Για τα Κέντρα Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας  (ΚΑΑΥ), ακούγονται, γράφονται ή και κυκλοφορούν από στόμα σε στόμα πολλά, κυρίως από στρατευμένους που υπηρετούν ή υπηρέτησαν τη θητεία τους  σ’ αυτές τις Στρατιωτικές Μονάδες.

Επίσημα και σύμφωνα με τις στρατιωτικές υπηρεσίες, τα ΚΑΑΥ:

  • Δεν είναι κατασκηνώσεις ή κέντρα αναψυχής, αλλά αποτελούν στρατιωτικές Μονάδες (Στρατόπεδα) που συγκροτήθηκαν με σχετικό ιδρυτικό νόμο και λειτουργούν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανονισμούς λειτουργίας των Στρατοπέδων.
  • Κύρια αποστολή των ΚΑΑΥ, εξ ου και ο λόγος συγκρότησης και διατήρησής τους είναι, η αντιμετώπιση, σε συγκεκριμένες περιόδους (επιχειρήσεις), των αναπληρώσεων απωλειών υγείας (τραυματισμοί, ψυχικοί κλονισμοί κλπ.) του στρατιωτικού προσωπικού που συμμετέχει σε αυτές.
  • Δευτερεύουσα αποστολή αποτελεί η κάλυψη αναγκών διαμονής εκπαιδευομένων ή αποσπασμένων στελεχών και παραθερισμού στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρώτη και κύρια αποστολή της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, θα έπρεπε να είναι η δημιουργία υποδομών, εξοπλισμού και τοποθέτησης εξειδικευμένου και κυρίως εκπαιδευμένου προσωπικού,  για την κάλυψη των προβλέψεων της κύριας αποστολής αυτών των Στρατιωτικών Μονάδων και δευτερευόντως η μέριμνα λειτουργίας τους σαν παραθεριστικά κέντρα.  

Στην πράξη, σχεδόν ποτέ δεν τηρήθηκε η προαναφερόμενη σειρά, αλλά κυριάρχησε και συνεχίζει να κυριαρχεί η αντιστροφή της. Δηλαδή σαν κύρια αποστολή είναι πλέον ο παραθερισμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και όσον αφορά την πρόβλεψη αντιμετώπισης, σε συγκεκριμένες περιόδους (επιχειρήσεις), των αναπληρώσεων απωλειών υγείας (τραυματισμοί, ψυχικοί κλονισμοί κλπ.) του στρατιωτικού προσωπικού, αυτή κυριολεκτικά προκύπτει μόνο απ’ τον τίτλο των Μονάδων, δηλαδή «Κέντρα Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας  (ΚΑΑΥ)».

Γίνεται λοιπόν φανερό και είναι σημαντικό να αναδειχθεί αυτό το στοιχείο ότι η παρούσα μορφή χρήσης αυτών των «στρατοπέδων», δεν είναι στο ελάχιστο «στρατιωτική». Επί της ουσίας αποτελεί μια παντελώς ιδιαίτερη υπηρεσία, απολύτως διαφοροποιημένη  από  την κλασική Στρατιωτική Μονάδα. Ο κύκλος εργασιών μέσα σ’ αυτές τις Μονάδες, περιλαμβάνει επιμέρους αντικείμενα, τα οποία, πέρα απ’ την υποτυπώδη «στρατιωτική» περιμετρική ασφάλεια, είναι επισκευές κτηρίων και υποδομών (δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού), καθαριότητα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, φροντίδα παραλιών λουομένων και παροχή σχετικών ευκολιών, λειτουργία χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας (εστιατόρια, ταβέρνες, κινηματογράφοι bar, κλπ).

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι τόσο οι στρατευμένοι όσο και το μόνιμο προσωπικό, που τοποθετείται σ’ αυτά τα «στρατόπεδα», κάθε άλλο παρά θα ασχοληθεί με τα κλασικά «χακί» εκπαιδευτικά αντικείμενα. Αυτό το στοιχείο είναι και η γενεσιουργός αιτία πληθώρας προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν κυρίως οι στρατευμένοι που υπηρετούν τη θητεία τους. Αυτά (τα προβλήματα) στην πλειοψηφία τους, σχετίζονται με τα ωράρια εργασίας (ολοήμερη εργασία με σημαντική νυχτερινή παράταση), συνθήκες εργασίας (εξωτερικές εργασίες σε συνθήκες καύσωνα), συγχρωτισμός με μη στρατιωτικό προσωπικό (άρα και αυξημένη πιθανότητα οι στρατευμένοι να αντιμετωπίζουν συμπεριφορές και απαιτήσεις, που σε καμιά περίπτωση δεν συνάδουν με τη στρατιωτική τους ιδιότητα.

Όλα τα παραπάνω, πυκνά – συχνά, δημιουργούν συνθήκες αφόρητες για τους στρατευμένους. Αποτέλεσμα αυτών είναι, η άσκηση εκ μέρους των διοικήσεων, έντονων πιέσεων για υπερεργασία ή για την εκτέλεση απ’ αυτούς (τους στρατευμένους) εργασιών ή «εξυπηρετήσεων» προς στους παραθεριστές αξιωματικούς ή τα μέλη των οικογενειών τους, που καμιά σχέση δεν έχουν με τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ τη  στρατιωτική θητεία που υπηρετούν.  Για κάθε αντίδραση όμως εκ μέρους των στρατευμένων, γίνεται επίκληση των στρατιωτικών κανονισμών και νόμων, μ’ αποτέλεσμα την επιβολή εξοντωτικών πειθαρχικών ποινών. Δεν είναι λίγες οι φορές, που στρατευμένοι ευρισκόμενοι ανάμεσα «στο σφυρί και το αμόνι»,  να έχουν φθάσει στα όρια των ψυχολογικών τους αντοχών, μ’ όλους τους κινδύνους να υπάρξουν ακόμη και τραγικές εξελίξεις. 

Ένας στρατιωτικός

Δείτε ακόμα...