Τώρα οι στρατιωτικοί και σε γυρίσματα ταινιών – Παραμένουν όμως απλήρωτοι

ΠΟΕΣ

Απίστευτο κι όμως αληθινό. Για όλα οι στρατιωτικοί. Συμφέρει, αλλά είναι απλήρωτοι. Οι Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΕΣΠΕΕΔ) και Πιερίας (ΕΣΠΕΕΠ), μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι ‘Ελληνες στρατιωτικοί χρησιμοποιήθηκαν σε γυρίσματα της ταινίας «EXPENDABLES 4» στη Θεσσαλονίκη, κόστους περί των 20.000.000 ευρώ.

«Η Ομοσπονδία μας,  επανειλημμένως έχει τονίσει το γεγονός ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν μπορεί να είναι για όλες τις δουλειές, γιατί απλώς συμφέρουν οικονομικώς. Δέχονται αγόγγυστα να εκτελούν, έχοντας καθαρή τη συνείδησή τους, ό,τι διατάσσονται, ακόμη και εάν αυτό είναι πέρα από τα καθήκοντα και την αποστολή τους, προς όφελος όμως του κοινωνικού συνόλου. Προσφάτως καταγγείλαμε τη διάθεση προσωπικού και μέσων στην ιδιωτικών συμφερόντων «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ» για απεγκλωβισμό συμπολιτών μας από τον χιονιά που έπληξε τη Χώρα και ζητήσαμε την αποζημίωση τόσο των ιδίων όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά το ως άνω γεγονός ξεφεύγει από κάθε καλή διάθεση. Δεν μπορεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στα υπόψη γυρίσματα, να χρησιμοποιούνται σε γυρίσματα ταινιών που τα οφέλη της ιδιωτικής εταιρίας διαχείρι-σης θα μεταφραστούν σε εκατομμύρια ευρώ, αφού όπως ήδη έχει γραφτεί στα ΜΜΕ η αξία των γυρισμάτων στη Θεσσαλονίκη θα κοστίσει περί τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €)», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΠΟΕΣ στο έγγραφό της.

Το έγγραφο της ΠΟΕΣ

ΘΕΜΑ : Οικονομική Αποζημίωση Στελεχών

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 10/07.4.2022 έγγραφο ΕΣΠΕΕΔ
β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 701/07.4.2022 έγγραφο ΕΣΠΕΕΠ

Σας αποστέλλονται, συνημμένως, τα σχετικά έγγραφα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (ΕΣΠΕΕΔ) και Πιερίας (ΕΣΠΕΕΠ), με τα οποία μεταφέρεται η ανησυχία, η πικρία και η έντονη απογοήτευση στελεχών, για το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα, ενώ προσέφεραν πέραν και μακράν του σκοπού και της αποστολής τους, ως στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, από την 29η Νοεμβρίου 2021 και για είκοσι έξι (26) ημέρες, την υπηρεσία τους σε μια ιδιωτικής φύσεως ενέργεια, δηλαδή σε γυρίσματα της ταινίας THE EXPENDABLES 4, παραμένουν απλήρωτα.

Η Ομοσπονδία μας,  επανειλημμένως έχει τονίσει το γεγονός ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν μπορεί να είναι για όλες τις δουλειές, γιατί απλώς συμφέρουν οικονομικώς. Δέχονται αγόγγυστα να εκτελούν, έχοντας καθαρή τη συνείδησή τους, ό,τι διατάσσονται, ακόμη και εάν αυτό είναι πέρα από τα καθήκοντα και την αποστολή τους, προς όφελος όμως του κοινωνικού συνόλου. Προσφάτως καταγγείλαμε τη διάθεση προσωπικού και μέσων στην ιδιωτικών συμφερόντων «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για απεγκλωβισμό συμπολιτών μας από τον χιονιά που έπληξε τη Χώρα και ζητήσαμε την αποζημίωση τόσο των ιδίων όσο και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά το ως άνω γεγονός ξεφεύγει από κάθε καλή διάθεση. Δεν μπορεί το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν στα υπόψη γυρίσματα, να χρησιμοποιούνται σε γυρίσματα ταινιών που τα οφέλη της ιδιωτικής εταιρίας διαχείρισης θα μεταφραστούν σε εκατομμύρια ευρώ, αφού όπως ήδη έχει γραφτεί στα ΜΜΕ η αξία των γυρισμάτων στη Θεσσαλονίκη θα κοστίσει περί τα είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000 €).

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας ώστε αφ΄ ενός τα στελέχη που ενεπλάκησαν καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στα γυρίσματα της ταινίας THE EXPENDABLES 4 κατά το διάστημα από την 26η Νοεμβρίου 2021 και μέχρι τη λήξη της διάθεσής τους, να αποζημιωθούν όχι μόνο με τα προβλεπόμενα εντός των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και με ό,τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τους εμπλεκόμενους σε ταινίες και αφ΄ ετέρου να κληθεί η ιδιωτική ως άνω εταιρία να αποζημιώσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη διάθεση και χρησιμοποίηση ενός άρματος M60 A3 και ενός οχήματος M/S 290GD.

Το έγγραφο της ΕΣΠΕΕΔ

ΘΕΜΑ : Καθυστερήσεις στην Οικονομική Αποζημίωση Στελεχών

1. Σας γνωρίζουμε ότι, από 29 Νοεμβρίου 2021 και για είκοσι έξι (26) ημέρες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν ως οδηγοί για τη διάθεση μέσων στην εταιρία παραγωγής ταινιών «EXPENDABLE 4 MIKE», για τις ανάγκες κινηματογραφικών γυρισμάτων.

2. Στελέχη εκ των ανωτέρω επικοινώνησαν με την Ένωσή μας, προκειμένου να μας μεταφέρουν την ανησυχία τους, την πικρία τους και την έντονη απογοήτευσή τους, για το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα, ενώ προσέφεραν πέραν και μακράν του σκοπού και της αποστολής τους, ως στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, την υπηρεσία τους σε μια ιδιωτικής φύσεως ενέργεια, δεν έχουν αποζημιωθεί με τα κατ΄ ελάχιστο προβλεπόμενα, ήτοι:

α. Τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής.
β. Τις ημέρες που παρέμειναν εκτός της έδρας τους (26 ημέρες) και
γ. Τις ώρες εργασίας πέραν του 8ώρου όπως αναλύεται παρακάτω.

3. Επιπρόσθετα, όπως μας μεταφέρθηκε, με την επάνοδο στις Μονάδες τους, δεν τους χορηγήθηκε κανένα διοικητικό μέτρο στην κατεύθυνση της απαλλαγής τους από τις συνεχόμενες ημερήσιες δράσεις τους, ως ελάχιστη αναγνώριση τής επιπλέον απασχόλησής τους και κατ΄ επέκταση σωματικής τους κόπωσης, κατά την ως άνω δράση. Οι ώρες καθημερινής απασχόλησής τους έφταναν και τις δώδεκα (12) ώρες, ξεπερνώντας δηλαδή το θεσμοθετημένο οκτάωρο (8ωρο) της ημερήσιας εργασίας τους. Οι δύο (2) εβδομάδες ήταν πρωινά γυρίσματα (από τη 07:00 ώρα έως τη 19:00 ώρα) και τις υπόλοιπες μέρες τα γυρίσματα ήταν νυχτερινά (από τη 17:00 ώρα έως τη 05:00 ώρα). Να σημειωθεί επίσης ότι, μέσα στις παραπάνω ημέρες απασχόλησης των στελεχών συμπεριλαμβάνονταν και τα Σαββατοκύριακα με τις ίδιες ώρες απασχόλησής τους.

4. Από την αγωνία τους, μιλώντας τα ίδια τα στελέχη με πρόσωπο της ως άνω εταιρίας παραγωγής ταινιών «EXPENDABLE 4 M.I.K.E.», έλαβαν την πληροφορία ότι η αποζημίωσή τους θα καταβληθεί από τις Ένοπλες Δυνάμεις, προς τις οποίες η εταιρία θα κατέβαλλε τα αναλογούντα ποσά για ένα έκαστο, καθώς τα στελέχη που ενεπλάκησαν δεν είναι υπάλληλοι της ίδιας της εταιρίας, οπότε δεν θα μπορούσαν να αποζημιωθούν, καθόσον κάτι τέτοιο δεν θα ήταν σύννομο. Μάλιστα τους επεσήμανε το γεγονός ότι η αποζημίωση ίσως καθυστερήσει, γιατί κάτι τέτοιο, δηλαδή διάθεση προσωπικού και μέσων για γυρίσματα ταινίας, πρώτη φορά συμβαίνει.

Το έγγραφο της ΕΣΠΕΕΠ

ΘΕΜΑ : Καθυστερήσεις στην Οικονομική Αποζημίωση Στελεχών

. Μέλη της Ένωσής μας, συμμετείχαν το περασμένο Νοέμβριο ως οδηγοί – συνοδοί για τη διάθεση μέσων στην εταιρία παραγωγής ταινιών «EXPENDABLE 4  M.I.K.E.» για τις ανάγκες κινηματογραφικών γυρισμάτων. Οι συνάδελφοι επικοινώνησαν με το Διοικητικό μας Συμβούλιο, προκειμένου να μεταφέρουν την έντονη ανησυχία τους για τη μη εισέτι νόμιμη οικονομική αποζημίωσή τους, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α. Τις ημέρες μετάβασης και επιστροφής.
β. Τις ημέρες που παρέμειναν εκτός της έδρας τους (16 ημέρες ).

2. Επιπρόσθετα, όπως μας μεταφέρθηκε, με την επάνοδο στις Μονάδες τους, δεν τους χορηγήθηκε κανένα διοικητικό μέτρο στην κατεύθυνση της απαλλαγής τους από τις συνεχόμενες ημερήσιες δράσεις τους ως αναγνώριση της επιπλέον κούρασης και απασχόλησής τους κατά την ως άνω δράση.

3. Αξίζει να σημειωθεί και ανησυχεί πλέον τα ίδια τα εμπλεκόμενα στελέχη ότι, οι Μονάδες τους, όπως τα ίδια πληροφορήθηκαν, δεν απέστειλαν κανένα δικαιολογητικό έγγραφο ή αίτηση στους αρμόδιους οικονομικούς φορείς για τις ως άνω αποζημιώσεις, καθόσον, ως διαδίδεται, δεν υπάρχει εγκεκριμένο κονδύλι για την οικονομική κάλυψη.

Ετικέτες:

Δείτε ακόμα...