Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) Ειδικών Δυνάμεων

ΚΕΕΔ-Στρατόπεδο στο Μ. Πεύκο- Ειδικές Δυνάμεις
Πηγή: Eurokinissi

Με διαταγή του ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) οι οπλίτες και έφεδροι,  οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση ανακατάταξης – επανακατάταξής τους ως ΟΒΑ (ΕΔ) και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις – προσόντα, οφείλουν να παρουσιασθούν στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2021, (ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή αντίστοιχα) και ώρα από 07:30 στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ, Ασπρόπυργος Αττικής) και στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ, Ρεντίνα Θεσσαλονίκης).

   Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές Αθλητικών Δοκιμασιών, υποχρεούνται να φέρουν απαραίτητα μαζί τους, προκειμένου να γίνονται δεκτοί για τις δοκιμασίες:

 α.    Αθλητική περιβολή.

β.    Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο αποδεικνύει την ταυτότητά τους για τους εφέδρους, ενώ οι υπηρετούντες το δελτίο της στρατιωτικής τους ταυτότητας.

  γ.    Το ηλεκτρονικό αποδεικτικό στο οποίο θα καταγράφεται το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες ή Rapid test το οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί μέχρι 24 ώρες, πριν την ημέρα παρουσίασής τους).

Εφόσον υποψήφιοι, πριν την παρουσίαση τους για αθλητικές δοκιμασίες, διαγνωσθούν ως θετικοί στη λοίμωξη COVID-19 ή χαρακτηριστούν ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και τεθούν σε υγειονομικό αποκλεισμό, οφείλουν να απευθυνθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ)/2ο (email επικοινωνίας: ges_dsl@stratologia.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΓΕΣ (www.army.gr), όπου είναι ανηρτημένη η σχετική διαταγή και καταχωρώντας τα απαιτούμενα στοιχεία εδώ .

Δείτε ακόμα...